6 พฤษภาคม 2565
ชุดปรับเกรดชุดที่ 3 ทำการซ่อมแซมถนน ในเขต อบต.สำโรง อ.โนนไทย ดังนี้
– สายที่ 1 ซ่อมถนนลูกรังสายรอบบ้านอุโลก หมู่ 6 ฝั่งทิศเหนือ ระยะทาง 800 เมตร
– สายที่ 2 ซ่อมถนนลูกรังสายบ้านสระพัง หมู่ 3 ไป หัวดอน ระยะทาง 1,500 เมตร
– สายที่ 3 ซ่อมถนนลูกรังสายบ้านสระพัง หมู่ 3 ไปบ้านหนองกระทุ่ม ต.กำปัง ระยะทาง 1,000 เมตร
– สายที่ 4 ซ่อมถนนหินคลุก-ลูกรังสายรอบบ้านสระพัง หมู่ 3 ไปบ้านหนองกราด ระยะทาง 1,200 เมตร
ขอบคุณภาพจาก : คุณบุญฤทธิ์