วันนี้ ( 6 พฤษภาคม 2565 )
ชุดปรับเกรดบดอัดถนนชุดที่ 4 ได้ปฎิบัติงานในเขตพื้นที่ อบต.มาบตะโกเอน อ.ครบุรี
– รื้อราดน้ำเกรดบดอัดถนนลาดยางภายในหมู่บ้านใหม่หนองมน ม.10 ระยะทาง 800 เมตร
– ราดน้ำเกรดบดอัดถนนหินคลุกภายในหมู่บ้านหนองสองห้อง ม.5 รวมระยะทาง 3000 เมตร
ขอบคุณภาพจาก :คุณประสงค์