ต่อยอด “สวนถาด” สร้างอาชีพ สร้างรายได้
วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ที่ ห้องประชุม สมาคมฮากกา นครราชสีมา #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริม อำเภอเมืองนครราชสีมา หลักสูตรการจัดสวนถาดและการจัดสวนแก้วสีรุ้ง เพื่อให้ประชาชนมีความรู้สามารถต่อยอดในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว ซึ่งมีผู้ชนะการประกวดการอบรม ดังนี้ อันดับที่ 1 ผลงาน “สวย สวย” , รองอันดับที่ 1 ผลงาน “ปลายนา” และรองอันดับที่ 2 ผลงาน “จิ๋ว จิ๋ว”
โดยมีพ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษานายก อบจ.นม., นายภรานิตย์ จันทร์ยัง ปลัดอำเภอ, นายอดุลย์ อยู่ยืน ส.อบจ.อำเภอเมือง เขต 2, นางรังสิยา นุทกิจ ผอ.กองสวัสดิการสังคม, น.ส.นันท์นภัส แนมขุนทด หน.ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ อบจ.นม., นางณิชาสุธนี นกออก หน.ฝ่ายสถานสงเคราะห์ ข้าราชการ และประชาชน เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฯ