10 พฤษภาคม 2565
ชุดปรับเกรดชุดที่ 3 ทำการซ่อมแซมถนน ในเขต อบต.สำโรง อ.โนนไทย ดังนี้
– สายที่ 1 ซ่อมถนนหินคลุก-ลูกรังสายโนนตาเกิด บ้านสำโรง หมู่ 2 ระยะทาง 1,200 เมตร
– สายที่ 2 ซ่อมถนนลูกรังสายสำโรง-บ้านซิน บ้านสำโรง หมู่ 2 ระยะทาง 2,200 เมตร
– สายที่ 3 ซ่อมถนนหินคลุก-ลูกรังสายสนามไก่ บ้านสำโรง หมู่ 2 ระยะทาง 1,000 เมตร
ขอบคุณภาพจาก : คุณบุญฤทธิ์