วันที่ 10 พฤษภาคม 2565
ชุดซ่อมบำรุงทางชุดที่ 1 ออกปฏิบัติงานซ่อมแซมถนนในเขตพื้นที่ บ้านซับตะคร้อ ต.ไทยเจริญ อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา
ขอบคุณภาพจาก : คุณประมวล