อบจ. โคราช เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ
หน่วยงานที่ร่วม“ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน”ช่วงเทศกาลสงกรานต์’65
วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. ที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรภาค 3 จ.นครราชสีมา นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “รางวัลหน่วยที่ร่วมปฏิบัติงาน ให้การสนับสนุนและความร่วมมืออันดียิ่งในการอำนวยความสะดวกจราจร ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565” โดยมี พล.ต.ท.สมประสงค์ เย็นท้วม ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 เป็นประธานพิธีพร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณในครั้งนี้
สำหรับรางวัลฯ ดังกล่าวนี้ สืบเนื่องมาจาก อบจ.นครราชสีมา ได้ร่วมปฏิบัติงานด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในห้วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 ของตำรวจภูธรภาค 3 ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน ที่ผ่านมา และมีผลปฏิบัติที่ทำให้จำนวนการเกิดอุบัติเหตุ ผู้บาดเจ็บ ผู้เสียชีวิต ลดลง ดังนั้น ทางตำรวจภูธรภาค 3 จึงจัดพิธีมอบรางวัลขึ้นเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจต่อผู้ปฏิบัติงานต่อไป