อบจ.โคราช ประชาสัมพันธ์ – ลงนาม MOU
ปรับปรุงถนน อบจ.นม.04305 อ.คง
วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ประธานในพิธี พร้อมด้วย นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล รองนายก อบจ., นายนิกร โสมกลาง เลขานุการนายก, พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษานายก, นายนพวิทย์ ควรขุนทด ส.อบจ.อ.คง, นายธีระชัย เทพนอก ผอ.สำนักช่าง พร้อมด้วย คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง, นายช่างประจำโซน และ หัวหน้าศูนย์ประสานงานฯ อ.คง ลงพื้นที่ พบปะพี่น้องประชาชนเพื่อทำการประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต ถนน อบจ.นม.04305 โครงการศึกษาทดลองแก้ปัญหาดินเค็ม อ.คง และให้เกียรติเป็นสักขีพยานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่าง อบจ.นครราชสีมา ผู้รับจ้าง และ ตัวแทนภาคประชาชน ที่จะดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดี ได้มาตรฐานโครงสร้างพื้นฐานของ อบจ.นครราชสีมา โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อสม. และ ประชาชน ร่วมรับฟังทิศทางการดำเนินโครงการ
“นโยบายของ นายก อบจ. ต้องการเห็นโคราชโฉมใหม่ ทุกโครงการของโครงสร้างพื้นฐาน ประชาชนต้องมีส่วน “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตรวจสอบ” เพื่อให้คุ้มค่ากับเงินภาษีที่มาจากประชาชน สำหรับโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอลฟัสท์ติกคอนกรีต ถนน อบจ.นม.04305 โครงการศึกษาทดลองแก้ปัญหาดินเค็ม อ.คง ระยะทาง 2,000 เมตร งบประมาณในการก่อสร้างจำนวน 8,204,000 บาท”