อบจ.โคราช อนุมัติงบกว่า 15 ล้านบาท
สร้างถนนคนกรีตเสริมเหล็กกว่า 4 กม.
เชื่อม 2 ตำบล พื้นที่ อ.เสิงสาง
วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา พร้อมด้วย นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล รองนายก อบจ., พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษานายก, นายสมชาย แพทย์เมืองจันทน์ ส.อบจ.อ.เสิงสาง, นายธีระชัย เทพนอก ผอ.สำนักช่าง พร้อมด้วยนายช่างประจำโซน และคณะกรรมการตรวจรับการจ้าง, นายจิรยุทธ อาสาเสน ผอ.สำนักเลขานุการร อบจ ลงพื้นที่ อ.เสิงสาง เพื่อประชาสัมพันธ์และเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ.หนองขนาก ม.5 ต.สุขไพบูลย์ จากไร่นางบุญถิน ไม้น้อย เชื่อม บ.สระประทีป ต.เสิงสาง อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา ระยะทางยาว 4,200 เมตร
โดยมี นายกิตติภูมิ ชื่นวรรณูปถัมภ์ นายอำเภอเสิงสาง, นายอำนาจ สทน้อย นายก อบต.สุขไพบูลย์, นายสมพงษ์ ภูประทุมศิริ นายก อบต.เสิงสาง รวมถึง ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และ พี่น้องประชาชน ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น
“อ.เสิงสาง มีถนนที่เป็นของ อบจ. เพียง 1 สายทาง แต่เราตั้งใจที่จะพัฒนาให้ทั่วถึง เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ใช้ถนนที่ดี ได้มาตรฐาน อีกทั้ง อ.เสิงสาง มีพืชผลทางการเกษตรที่หลากหลายโดยเฉพาะช่วงนี้ มีการขนส่งและส่งออกผลไม้และผลผลิตทางการเกษตร ถนนจึงเป็นสิ่งสำคัญเพราะหากถนนดี การขนส่งก็จะดีและรวดเร็วผลผลิตไม่เสียหาย ก็จะเป็นการสร้างเศรษฐกิจให้กับพี่น้องประชาชนได้ดียิ่งขึ้น วันนี้จึงเกิดเป็นความร่วมมือของสามพี่น้องท้องถิ่นที่ได้ประสานแผนพัฒนาร่วมกัน นำมาสู่การดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ.หนองขนาก ม.5 ต.สุขไพบูลย์ จากไร่นางบุญถิน ไม้น้อย เชื่อม บ.สระประทีป ต.เสิงสาง อ.เสิงสาง ระยะทางยาว 4,200 เมตร ด้วยงบประมาณเงินจ่ายขาดสะสม ปี 2564 จำนวนเงิน 15,350,000 บาท”