“ดร.ยลดา”ขานรับนโยบายจังหวัด นำร่อง 58 รร. และ ร้านค้าในสังกัดฯ ร่วม “ Korat Cashless Society” “เราจะก้าวไปด้วยกัน กับ สังคมไร้เงินสด”
วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. ที่ห้องรวงผึ้งและบริเวณร้านค้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา พร้อมด้วย นายนิกร โสมกลาง เลขานุการนายกฯ, นายภาดล ศรีกระโทก รองปลัด อบ จ. และ นายตวงสิทธิ์ อภิชัยบุคคล รองปลัด อบจ. นายจิรยุทธ อาสาเสน เลขานุการ อบจ., ผู้อำนวยการสถานศึกษาในฐานะประธานกลุ่มโรงเรียน 6 กลุ่ม ร่วมขับเคลื่อนนโยบาย “โคราชสังคมไร้เงินสด” (Korat Cashless Society) โดยมี ร้านค้าจำหน่ายอาหาร ร้านสวัสดิการโรงเรียน ร้านค้าบริเวณสำนักงาน อบจ. ร่วมเป็นหนึ่งใน “อบจ.โคราชสังคมไร้เงินสด” และร่วม “คิ๊กออฟ” ไปพร้อมกันผ่านเพจองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ระบบ Live Streaming และ Live Stream Zoom จำนวน 61 Canel พร้อมกันนี้ได้รับเกียรติจาก นายถนอม ประมวลศักดิกุล ผจก.ธ.กรุงไทย สาขานครราชสีมา, นางสาวนุชรี ภัทรามรุต ผจก.CRM สนง.เขต นครราชสีมา ธ.กรุงไทย ได้มอบ คิวอาร์โค้ด สำหรับ อบจ.นครราชสีมา เพื่อใช้ในการชำระเงินในส่วนของกิจการ ธุรกิจ หรือ บริการ ที่ชำระภาษีให้กับท้องถิ่น อบจ.นครราชสีมา เป็นการลดขั้นตอนให้กับผู้ประกอบการต่อไป “อบจ.โคราช สังคมไร้เงินสด” เราพร้อมขานรับนโยบายจังหวัดตามโครงการ “โคราช สังคมไร้เงินสด” โดยเริ่มที่ส่วนราชการในสังกัดฯ เชิญชวนและสนับสนุนให้มาร่วมใช้เทคโนโลยีดิจิตอลในการใช้จ่ายภายในหน่วยงาน โดยเฉพาะโรงเรียนในสังกัด อบจ. จำนวน 58 แห่ง เราส่งเสริมให้สหกรณ์ ร้านค้า ที่จำหน่ายสินค้าในโรงเรียน หันมาใช้ระบบการจ่ายเงินแบบไม่ใช้เงินสด เพราะการที่จะเป็น “อบจ.โคราชโฉมใหม่” เราจะก้าวไปสู่ยุคดิจิตอล ให้มากขึ้นด้วย อย่างไรก็ตาม โครงการนี้ถือเป็นการนำร่องให้ทั้งพ่อค้าแม่ค้า บุคลากร และนักเรียน กล้าที่จะใช้จ่าย ซื้อ – ขาย ด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัล ผ่านระบบสมาร์ทโฟน ทำการสแกนคิวอาร์โค้ด จ่ายเงินค่าสินค้าและบริการ เพื่อให้การใช้ชีวิตและการใช้จ่ายเงินที่ง่าย สะดวก และ ปลอดภัย ยิ่งขึ้น”