อบจ.โคราช หนุนแกนนำ ทูบี นัมเบอร์วัน
วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ที่โรงแรมโกลเด้นแลนด์รีสอร์ท อ.เมืองนครราชสีมา นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดอบรมพัฒนาศักยภาพครูแกนนำในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พร้อมกับสนับสนุนกิจกรรมของชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ ในโรงเรียนสังกัด อบจ.นครราชสีมา โดยมีนางณัฐอร พลสวัสดิ์ รอง นพ.สสจ.นม., นางปัญญา ศรีหมื่นไวย์ ผอ.กลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด, นางสาวพิชญากร เขตคาม นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด, นายภาดล ศรีกระโทก รองปลัด อบจ.นม. และนายเตชิต กลิ้งทะเล ผอ.กองสาธารณสุข ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด