วันที่ 23 พฤษภาคม 2565
ชุดปรับเกรดชุดที่ 4 ได้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ของ อบต.มาบตะโกเอน อ.ครบุรี ปรับเกรดบดอัดถนนดินภายในหมู่บ้านประดู่งาม ม.6 รวมระยะทาง 3,500 ม.
ขอบคุณภาพจาก : คุณประสงค์