วันนี้ 23 พฤษภาคม 2565
ชุดปรับเกรดชุดที่ 3 ทำการซ่อมแซมถนน ในเขต อบต.สำโรง อ.โนนไทย ดังนี้
– สายที่ 1 ซ่อมถนนลูกรังสายรอบบ้านด้านตะวันตก บ้านนารายณ์เหนือ ม.15 ระยะทาง 1,200 ม.
– สายที่ 2 ซ่อมถนนหินคลุก-ลูกรังสายโคกตะแบง-ดอนโบสถ์ บ้านโคกตะแบง ม. 14 ระยะทาง 1,000 ม.
– สายที่ 3 ซ่อมถนนลูกรังสายศาลปู่ตา- โคกตะแบง บ้านโคกตะแบง ม.14 ระยะทาง 700 ม.
ขอบคุณภาพจาก : คุณบุญฤทธิ์