24 พฤษภาคม 2565
ชุดปรับเกรดชุดที่ 4 ได้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ของ อบต.มาบตะโกเอน อ.ครบุรี ปรับเกรดบดอัดถนนดินภายในหมู่บ้านดงดินแดง ม. 7 ระยะทาง 3,000 เมตร และเกรดบดอัดในหมู่บ้านใหม่หนองมน ระยะทาง 1,000 เมตร
ขอบคุณภาพจาก : คุณประสงค์