24 พฤษภาคม 2565
ชุดปรับเกรดชุดที่ 3 ทำการซ่อมแซมถนน ในเขต อบต.สำโรง อ.โนนไทย ดังนี้
– สายที่ 1 ซ่อมถนนลูกรังสายรอบบ้านด้านทิศเหนือ บ้านโคกตะแบง ม.14 ระยะทาง 400 เมตร
– สายที่ 2 ซ่อมถนนหินคลุก-ลูกรังสายโคกตะแบง-ดอนโบสถ์ บ้านโคกตะแบง ม.14ระยะทาง 2,500 เมตร
ขอบคุณภาพจาก : คุณบุญฤทธิ์