25 พฤษภาคม 2565
ชุดปรับเกรดชุดที่ 3 ทำการซ่อมแซมถนน ในเขต อบต.สำโรง อ.โนนไทย ดังนี้
– สายที่ 1 ซ่อมถนนลูกรังสายดอนป่าช้า บ้านโคกตะแบง ม.14 ระยะทาง 1,600 เมตร
– สายที่ 2 ซ่อมถนนหินคลุก-ลูกรังสายหนองกระทุ่ม บ้านตูม ม.13 ระยะทาง 2,200 เมตร
ขอบคุณภาพจาก : คุณบุญฤทธิ์