25 พฤษภาคม 2565
สำนักช่าง นำเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลออกปฏิบัติงานขุดลอกวัชพืช บ้านหนองสะแกเครือคลองอีสานเขียว ต.หนองขาม อ.จักราช จ.นครราชสีมา
ขอบคุณภาพจาก :คุณเจษฎา