ประชุม ก.จ.จ.นม.
วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 ที่ ห้องประชุมรวงผึ้ง สำนักงานอบจ.นม. นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ร่วมประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.จ.นม.) ครั้งที่ 5/2565 โดยมีนายภูมิสิทธิ์ วังคีรี รอง ผวจ.นม. เป็นประธาน พร้อมผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการ และท้องถิ่นจ.นม.