พิจารณาร่างข้อบัญญัติปี 66
วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น.ที่ ห้องประชุม สำนักงานอบจ. #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของ สำนักคลัง, สำนักปลัด โดยมีนายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล รองนายกฯ พร้อมข้าราชการ หัวหน้าส่วนต่างๆ ร่วมประชุม