ร่วมเสวนาสภากาแฟ
เช้านี้ (วันที่ 26 พฤษภาคม 2565) นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ร่วมประชุมเสวนา (สภากาแฟ) จัดโดยหน่วยงานกระทรวงแรงงาน สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นการพูดคุย หารือ ข้อคิดเห็นร่วมกัน อย่างไม่เป็นทางการ เพื่อแลกเปลี่ยนบูรณาการร่วมกัน อันเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชน โดยมีนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน พร้อมด้วยนางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดฯ, นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี รองผู้ว่า จ.นม., นายชรินทร์ ทองสุข รองผู้ว่า จ.นม., นายชูศักดิ์ ชุนเกาะ รองผู้ว่า จ.นม., นายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์ รองผู้ว่า จ.นม., นายวิจิตร กิจวิรัตน์ ปลัด จ.นม. คณะหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนครราชสีมา ท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่นแบบไทยเดิม ที่ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย นครราชสีมา อ.เมือง