26 พฤษภาคม 2565
ชุดปรับเกรดชุดที่ 3 ทำการซ่อมแซมถนน ในเขต อบต.สำโรง อ.โนนไทย ดังนี้
– สายที่ 1 ซ่อมถนนหินคลุก-ลูกรังสายบ้านโคกตะแบง หมู่14 เชื่อมบ้านนารายณ์ หมู่1 ระยะทาง 1,000 เมตร
– สายที่ 2 ซ่อมถนนหินคลุก-ลูกรังสายจากนานายพัว ใจตรง ไปนานางเยี่ยม นัคราช บ้านนารายณ์ หมู่1 ระยะทาง 600 เมตร
– สายที่ 3 ซ่อมถนนหินคลุก-ลูกรังสาย ตะคร้อ-นารายณ์-มอดินแดง บ้านตะคร้อ ระยะทาง 1,200 เมตร
ขอบคุณภาพจาก : คุณบุญฤทธิ์