มวยพิมายคืนชีพ ด้าน อบจ. โคราช
หนุนเปิดค่ายฝึกทักษะแม่ไม้มวยไทย
ปูทางเยาวชน ผงาดบนสังเวียนผ้าใบ
วันที่ 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล รองนายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดค่ายเสริมทักษะศิลปะมวยไทย” ที่ ห้องประชุม รร.พิมายวิทยา อ.พิมาย จ.นครราชสีมา โดยมี นายรักชาติ กิริวัฒนศักดิ์ ประธานสภา อบจ.,นายวุฒิชัย วงค์ปัญโญ ปลัด อบจ., นายพงษ์พิมล คำลอย ผอ.สำนักการศึกษาฯ อบจ.,นายสมบูรณ์ นิยมไร่ ส.อบจ.อ.พิมายเขต1,นายพงษ์พันธุ์ พันธุ์ศรีนคร ส.อบจ.พิมายเขต2,นายโกวิทย์ เลาวัลย์ศิริ ส.อบจ.อ.บ้านเหลื่อม, นายประเวศน์ ชุมสงฆ์ ส.อบจ.อ.เมืองยาง,นายชาคริต ทิศกลาง ส.อบจ.อ.เฉลิมพระเกียรติ,นายสมชาย ศรีตระกูล ประธานมูลนิธิพิมายสงเคราะห์ และคณะมูลนิธิฯ,กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน และผู้อำนวยการสถานศึกษา รร.ในสังกัด อบจ. เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี
🧩“ค่ายศิลปะแม่ไม้มวยไทย” ทางสำนักการศึกษาฯ อบจ.นครราชสีมา ได้คัดเลือกคณะครู นักเรียน จาก รร.ในสังกัดร่วมกิจกรรม อาทิ รร.โตนดพิทยาคม,รร.มะค่าวิทยา,รร.บัวลาย,รร.วังไม้แดงพิทยาคม,รร.หนองงูเหลือมพิทยาคม พร้อมกันนี้ได้รับการถายทอดความรู้จากวิทยากร ม.ราชภัฎนครราชสีมา และชมรมพิมายเมืองมวย มาร่วมส่งเสริมทักษะให้ความรู้แก่ น้องๆ เยาวชน เพื่อให้ได้เข้าใจทักษะ ร่วมอนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทย และส่งเสริมให้ออกกำลังกาย ห่างไกลจากยาเสพติด สร้างคน สร้างเศรษฐกิจ สร้างเมืองโคราชให้เป็นเมืองกีฬาต่อไป