27 พฤษภาคม 2565
ชุดปรับเกรดชุดที่ 1 ปฏิบัติงานพื้นที่อบต.ด่านช้าง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา ปรับเกรดบดอัดถนนหินคลุกและถนนดินลูกรัง
– เส้นที่ 1 จากบ้านโนนสะอาดถึงบ้าน รกฟ้า ระยะทาง 2,000 เมตร
– เส้นที่ 2 จากบ้านสระไผ่ชนถนนลาดยาง ระยะทาง 2,000 เมตร
– เส้นที่ 3 รอบหมู่บ้าน ระยะทาง 1,500 เมตร
ขอบคุณภาพจาก : คุณมนตรี