วันนี้ 27 พฤษภาคม 2565
ชุดปรับเกรดชุดที่ 3 ทำการซ่อมแซมถนน ในเขต อบต.สำโรง อ.โนนไทย ดังนี้
– สายที่ 1 ซ่อมถนนหินคลุก-ลูกรังสายกลางบ้านตะคร้อ หมู่ 7 ระยะทาง 500 เมตร
– สายที่ 2 ซ่อมถนนหินคลุก-ลูกรังสายตะคร้อ-นารายณ์-มอดินแดง บ้านตะคร้อ หมู่ 7
ระยะทาง 2,000 เมตร
– สายที่ 3 ซ่อมถนนลูกรังสายตะวันออกวัดป่าสามัคคีธรรม บ้านตะคร้อ หมู่ 7 ระยะทาง 1,500 เมตร
ขอบคุณภาพจาก : คุณบุญฤทธิ์