27 พฤษภาคม 2565
สำนักช่าง ได้นำเครื่องจักรกลและเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานขุดลอกวัชพืช บ้านพะไล คลองห้วยลึก ต.หนองขาม อ.จักราช จ.นครราชสีมา
ขอบคุณภาพจาก : คุณเจษฎา