30 พฤษภาคม 2565
ชุดปรับเกรดชุดที่ 3 ทำการซ่อมแซมถนน ในเขต อบต.สำโรง อ.โนนไทย ดังนี้
– สายที่ 1 ซ่อมถนนหินคลุก-ลูกรังสายกลางบ้านตะคร้อ หมู่ 7 ระยะทาง 1,000 เมตร
– สายที่ 2 ซ่อมถนนดินลูกรังสายทิศเหนือหมู่บ้าน บ้านนารายณ์ หมู่ 1 ระยะทาง 900 เมตร
– สายที่ 3 ซ่อมถนนหินคลุก-ลูกรังสายหนองอ้น บ้านตูม หมู่ 13 ระยะทาง 2,000 เมตร
ขอบคุณภาพจาก : คุณบุญฤทธิ์