31 พฤษภาคม 2565
ชุดปรับเกรดชุดที่ 4 ได้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ เทศบาลตำบลชุมพวง อ.ชุมพวง ราดน้ำเกรดบดอัดถนนหินคลุก ภายในหมู่บ้านโนนทอง ม.4 รวมระยะทาง 3,000 เมตร
ขอบคุณภาพจาก : คุณประสงค์