นายกหน่อย ยกแผนการศึกษาของ อบจ.
สร้างความมั่นใจให้ผู้ปกครองนักเรียน
วันที่ 2 มิถุนายน 2565 ที่ โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์ อ.บัวลาย #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ร่วมงานประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ชี้แจงนโยบายการศึกษาเปิดภาคเรียนเเบบ On-site เพื่อให้ทางผู้ปกครองได้ทราบถึงเเผนพัฒนาการเรียนรู้ของโรงเรียนในสังกัด อบจ.โดยมีนางสาวจุฑาสัณห์ ตั้งตรีวีระกุล ส.อบจ.อำเภอบัวลาย, นายจิรพงษ์ พรหมชัยนันท์ ผอ.สถานศึกษา คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียน เข้าร่วมประชุม