1 มิถุนายน 2565
สำนักช่าง นำเครื่องจักรกลและเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานขุดลอกวัชพืช ณ บ้านละลมใหม่พัฒนา ต.ละลมใหม่พัฒนา อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา
ขอบคุณภาพจาก : คุณเจษฎา