1 มิถุนายน 2565
ชุดปรับเกรดชุดที่ 3 ทำการซ่อมแซมถนน ในเขต อบต.สำโรง อ.โนนไทย ดังนี้
– สายที่ 1 ซ่อมถนนลูกรังสายรอบบ้านด้านตะวันตก บ้านนารายณ์เหนือ หมู่ 15 ระยะทาง 1,500 เมตร
– สายที่ 2 ซ่อมถนนหินคลุก-ลูกรังจากบ้านตูม ไปถนน คสล. บ้านโคกตะแบง ระยะทาง 1,200 เมตร
ขอบคุณภาพจาก : คุณบุญฤทธิ์