1 มิถุนายน 2565
ชุดปรับเกรดชุดที่ 1 ปฏิบัติงานพื้นที่อบต.ด่านช้าง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา ปรับเกรดบดอัดถนนดินลูกรัง
– เส้นที่ 1 จากหมู่ 10 โคกสะอาดถึงหมู่ 6 ตะคลองเก่า ระยะทาง 2,000 ม.
– เส้นที่ 2 จากคลองอีสานเขียวหมู่ 10 ไปถึงหมู่ 8 ระยะทาง 2,500 ม.
ขอบคุณภาพจาก : คุณมนตรี