1 มิถุนายน 2565

ชุดปรับเกรดชุดที่ 4 ได้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ของเทศบาลตําบลชุมพวง

อ. ชุมพวง ราดน้ำเกรดบดอัดถนนหินคลุกและถนนดินภายในหมู่บ้าน บ้านท่า ม. 8 ระยะทาง 2,000 เมตร และปรับเกรดบดอัดบ้านตาทุ่ง ม. 1 ระยะทาง 1,500 เมตร
ขอบคุณภาพจาก : คุณประสงค์