5827-บก.01 ถนนลาดยาง ถนนสายนานิคม-หนองหว้าเอน ต.ขุ