พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและผู้ดูแล อำเภอบัวลาย
วันที่ 2 มิถุนายน 2565 ที่ โรงเรียนบัวลาย อ.บัวลาย #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมด้านพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา ตามนโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อให้ผู้ดูแลผู้สูงอายุและผู้สูงอายุมีโอกาสพัฒนาทักษะการเรียนรู้การดูแล ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจได้อย่างถูกวิธี และสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม
โดยได้รับเกียรติวิทยากรจาก นายสุวิทย์ เพียนอก ที่ปรึกษาพัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา ,นายฉัตรณรงค์ คงบารมี และนางสมบุญ เจริญพิทักษ์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอบัวลาย มาให้ความรู้ผู้รับการอบรมครั้งนี้ พร้อมด้วย นายจิรเดช พงษ์ประสิทธิ์ นายอำเภอบัวลาย, นางสาวจุฑาสัณห์ ตั้งตรีวีระกุล ส.อบจ.อำเภอบัวลาย, นางสาวนฤมล พื้นแสน พัฒนาการอำเภอ, นายทน พิรักษา นายก อบต.หนองหว้า พร้อมด้วยผู้นำท้องถิ่น และประชาชน เข้าร่วมในพิธี