พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
วันที่ 3 มิถุนายน 2565 เวลา 06.30 น. ที่ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อ.เมืองนครราชสีมา #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 45 รูป ถวายพระราชกุศล เนื่องโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565 โดยมี #นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดฯ, นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี รองผู้ว่า จ.นม., นายชรินทร์ ทองสุข รองผู้ว่า จ.นม., นายชูศักดิ์ ชุนเกาะ รองผู้ว่า จ.นม., นายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์ รองผู้ว่า จ.นม., นายวิจิตร กิจวิรัตน์ ปลัด จ.นม., นายเทวัญ ลิปตพัลลภ อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี,นายจิรยุทธ อาสาเสน เลขานุการ อบจ., นางบุญสุดา แก้วกระจาย หน.สน.ปลัดอบจ. รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการทุกหมู่เหล่า และพี่น้องประชาชน เข้าร่วมพิธีสงฆ์และทำบุญตักบาตร