“บุหรี่ ทำลายสิ่งแวดล้อม” อบจ.โคราช ขอเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ งด “สูบบุหรี่ในที่สาธารณะ” อย่างจริงจังและต่อเนื่อง พร้อมให้การสนับสนุนกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก โดยการบูรณาการระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรภาคีเครือข่ายสาธารณะ ในการรณรงค์กลุ่มเด็กนักเรียนเยาวชนคนโคราช
วันที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เข้าร่วมรับใบประกาศเกียรติบัตร สำหรับหน่วยงานที่สนับสนุนกิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก จาก นายชูศักดิ์ ชุนเกาะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีวัดงดสูบบุหรี่โลก 2565 โดย อบจ.นครราชสีมา ยังได้นำนักเรียนโรงเรียนในสังกัดได้แก่ รร.หนองงูเหลือมพิทยาคม แสดงดนตรีภายในงาน และ รร.หนองบุญมากพิทยาคม โรงเรียนต้นแบบ To Be Number One ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงาน ณ แกลอรี่อาร์ท อ.เมืองนครราชสีมา โดยมี นายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา, นางณัฐอร พลสวัสดิ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา., นายกฤตพล ชุติกุลกีรติ ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ร่วมด้วย หน่วยงานภาครัฐภาคีเครือข่าย และ องค์กรภาคเอกชน ร่วมรับมอบโล่และเกียรติบัตรในฐานะผู้ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมในวันงดสูบบุหรี่โลก ด้วยเช่นกัน
ทั้งนี้กิจกรรมที่จัดขึ้นถือว่าเป็นการ Kickoff “ถนน To Be Number One” เริ่มต้นที่บริเวณแกลอรี่อาร์ท กม.ที่ 1 จ.นครราชสีมา และจะเป็นถนนตัวอย่างที่จะคุ้มครองนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงเป็นการสร้างกระแสโครงการ To Be Number One ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ต่อไป