อบจ.โคราช ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทางด้านสุขภาพ
วันที่ 7 มิถุนายน 2565 ที่ ห้องประชุมรวงผึ้ง อบจ.นม. #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา มอบหมายให้ นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายก อบจ.นครราชสีมา พร้อมด้วยนายรักชาติ กิริวัฒนศักดิ์ ประธานสภา อบจ.นม., นายวุฒิชัย วงค์ปัญโญ ปลัด อบจ.นม., นายภาดล ศรีกระโทก รองปลัด อบจ.นม., และนายเตชิต กลิ้งทะเล ผอ.กองสาธารณสุข ให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทางด้านสุขภาพของ อบจ.นครราชสีมา โดยมี แพทย์หญิงอัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 9 กระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยคณะตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ จ.นครราชสีมา ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้