6 มิถุนายน 2565
ชุดปรับเกรดชุดที่ 1 ปฏิบัติงานพื้นที่ อบต.ด่านช้าง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา ปรับเกรดบดอัดถนนดินลูกรังและถนนหินคลุก
– เส้นที่ 1 บ้านหนองเม็กรอบหมู่บ้าน ระยะทาง 1,500 เมตร
– เส้นที่ 2 จากบ้านหนองเม็กถึงบ้านโนนเพ็ด ระยะทาง 1,500 เมตร
ขอบคุณภาพจาก : คุณมนตรี