6 มิถุนายน 2565
สำนักช่าง ได้นำเครื่องจักรกล ออกปฏิบัติงานขุดลอกวัชพืช ณ บ้านละลมใหม่พัฒนา ต.ละลมใหม่พัฒนา อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา
ขอบคุณภาพจาก : คุณเจษฎา