“วางศิลาฤกษ์สถานพระนารายณ์”
วันนี้ (8 มิถุนายน 2565) ที่ วัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหาร อ.เมือง จ.นครราชสีมา นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์สถานพระนารายณ์ ก่อสร้างอาคารสถานพระนารายณ์มหาราช (หลังใหม่) และปรับปรุงทัศนียภาพรอบบริเวณวัด โดยมีพระธรรมวรนายก ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 11 เจ้าอาวาสวัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหาร ประธานฝ่ายสงฆ์ และพลตำรวจโท สมประสงค์ เย็นท่วม ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 ประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยนายภูมิสิทธิ์ วังคีรี รองผู้ว่า จ.นม., นายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์ รองผู้ว่า จ.นม., นางภัทริกา มากเมือง ส.อบจ.อำเภอขามทะเลสอ, นายจิรยุทธ อาสาเสน เลขานุการ อบจ. ร่วมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ตำรวจและพี่น้องประชาชนได้เข้าร่วมพิธี