อนุมัติงบกว่า 9.9 ล้าน ลงถนน 2.9 กม.
บ.คลองยาง – บ.คลองม่วง
หวังให้ ปชช. – เกษตรกร ได้ใช้ถนนที่ดีมีมาตรฐาน
“อบจ.นครราชสีมา เป็นแห่งแรกที่ทำ MOU ระหว่าง อบจ. ผู้รับจ้าง และ ตัวแทนประชาชน ในการซ่อมสร้างถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ. เพราะเราเล็งเห็นว่าการที่จะอนุมัติงบประมาณในการปรับปรุง หรือ ซ่อมสร้างถนน นอกจากจะมุ่งเน้นประโยชน์สูงสุดของประชาชนแล้ว ถนนทุกสายทางต้องได้มาตรฐานโครงสร้างพื้นฐานที่ อบจ.กำหนด เพื่อให้คุ้มค่ากับเงินภาษีของประชาชน โดยเฉพาะถนนสายยุทธศาสตร์ที่นอกจากจะใช้เป็นเส้นทางหลักในด้านการสัญจรไปมาแล้ว ยังเป็นเส้นทางที่ใช้ขนส่งพืชผลทางการเกษตรเพื่อความสะดวก รวดเร็ว ไม่เกิดความเสียหายระหว่างการขนส่ง เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ ทำให้เกิดรายได้ในพื้นที่”
วันนี้ (7 มิถุนายน 2565) เวลา 11.00 น. ที่ ต.คลองม่วง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ประธานในการประชาสัมพันธ์และเป็นสักขีพยานในพิธีลงนาม MOU ระหว่าง อบจ. ผู้รับจ้าง และ ผู้แทนภาคประชาชน โครงการถนน (อบจ.นม.21301) บ.คลองยาง – บ.คลองม่วง อ.ปากช่อง พร้อมด้วย นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล รองนายก อบจ., พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษานายก อบจ., นางณภัทร์ศรัญญ์ เพศประเสริฐ ส.อบจ.อ.ปากช่อง เขต 4, นายธีระชัย เทพนอก ผอ.สำนักช่าง, นายจิรยุทธ อาสาเสน เลขานุการ อบจ.และ คณะกรรมการตรวจรับการจ้าง ร่วมเป็นสักขีพยาน โดยมี นายประทีป เรืองเกษม นายก อบจ.คลองม่วง, นายกสุชาติ ญาติจันอัด รองนายก อบต., นายสามารถ มีฤกิจ ประธานสภา อบต.,ส.อบต., ผู้ใหญ่บ้าน, อสม. และ ประชาชนชาว ต.คลองม่วง ให้การต้อนรับและร่วมรับฟังแนวทางในการดำเนินการซ่อมสร้างถนน (อบจ.นม.21301) บ.คลองยาง – บ.คลองม่วง เพื่อการมีส่วนร่วม “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตรวจสอบ”
“ถนนสายทางนี้ ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง จำนวน 9,973,000 บาท เราจึงได้ลงพื้นที่มาประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบก่อนที่จะเริ่มดำเนินการก่อสร้างที่สำคัญได้ทำ MOU เพื่อเป็นการการันตรีว่าถนนที่ได้ดำเนินการซ่อมสร้างจะต้องได้มาตรฐานประชาชนสามารถตรวจสอบได้เพราะเราต้องการให้ถนนทุกสายทางเป็นถนนของประชาชน อยากให้ทุกคนช่วยกันดูแลช่วยกัน ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตรวจสอบ เพราะใช้งบประมาณที่มาจากภาษีของประชาชน นอกจากนี้ อ.ปากช่อง ถือเป็นอำเภอใหญ่ ยังมีถนนอีกหลายสายทางที่รอการปรับปรุง ซ่อมแซม ซ่อมสร้าง เพื่อเชื่อมให้เป็นเส้นทางเศรษฐกิจ ประชาชนสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก การขนส่งพืชผลทางการเกษตรไม่เสียหาย อบจ.นครราชสีมา ยินดีที่จะดำเนินการให้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องเป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบของทางราชการ ซึ่งในปี 2564 อบจ.ได้จัดสรรงบประมาณ จำนวน 22 โครงการ จำนวน 75,025,000 บาท และในปี 2565 ได้จัดสรรงบประมาณ จำนวน 11 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 74,681,000 บาท เพื่อพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้กับประชาชนชาว อ.ปากช่อง ต่อไป”