วันที่ 7 มิถุนายน 2565
สำนักช่าง ได้นำเครื่องจักรกลและเจ้าหน้าที่ ออกปฏิบัติงานขุดลอกวัชพืช ณ บ้านละลมใหม่พัฒนา ต.ละลมใหม่พัฒนา อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา
ขอบคุณภาพจาก : คุณเจษฎา