8 มิถุนายน 2565
สำนักช่าง งานวิศวกรรมไฟฟ้า ได้เข้าทำการปรับปรุงระบบสายส่งที่โรงเรียนประทาย เนื่องจากระบบการส่งจ่ายไฟฟ้าภายในโรงเรียนมีปัญหา การจ่ายกระแสไฟเกินโหลดของสายไฟบางเฟสที่จะรับได้ จึงดำเนินการปรับปรุงและทำการปรับบาลานซ์เฟสการจ่ายไฟระบบไฟ 3เฟส4สายให้สมดุลและสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
ขอบคุณภาพ : คุณภัทร