8 มิถุนายน 2565
สำนักช่าง ส่งชุดปรับเกรดชุดที่ 3 ทำการซ่อมแซมถนน ในเขต เทศบาลตำบลโคกสูง อำเภอเมือง ดังนี้
สายที่1 ซ่อมถนนหินคลุก – ลูกรังสายทางควาย – ทุ่งกิโรย บ้านหัวสระ หมู่ 5 ระยะทาง 1,500 เมตร
สายที่2 ซ่อมถนนลูกรังสายเลียบคลองลำคลังฝั่งขวา บ้านหนองโพธิ์ หมู่ 2 ระยะทาง 2,000 เมตร
พร้อมทั้ง นายธีรวีร์ มิตรสูงเนิน ส อบจ. ,นายทศพร ลังโคกสูง นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโคกสูง
กำนันเกษม พงษ์เกาะ กำนันตำบลโคกสูง และคณะเยี่ยมให้กำลังใจชุดเครื่องจักร สำนักช่าง อีกด้วย
ขอบคุณภาพ : คุณบุญฤทธิ์