วันที่ 8 มิถุนายน 2565
สำนักช่าง ได้ส่งชุดปรับเกรดบดอัดถนนชุดที่ 4 ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ อบต.โนนรัง อ.ชุมพวง ราดน้ำเกรดบดอัดถนนลูกรัง ภายในบ้านเมืองยาง ม.10 ถึงบ้านโนนหาด ม.6 ระยะทาง 2,000 เมตร
และบ้านหนองสรวง ม.21 ถึงทางหลวงชนบท นม 4047 ระยะทาง 2,500 เมตร
ขอบคุณภาพ : คุณประสงค์