ชมถนนสายวัฒนธรรม (ตลาดวัฒนธรรม) และนิทรรศการ
กิจกรรม “ลานวัฒนธรรมสร้างสุข นุ่งซิ่น นั่งสาด ตักบาตรวันศุกร์”
เช้านี้ (10 มิ.ย.65) ที่ วัดหมื่นไวย ต.หมื่นไวย อ.เมือง #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา พร้อมด้วย #นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายก อบจ. ร่วมทำบุญตักบาตรถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสามเณร พร้อมเยี่ยมชมถนนสายวัฒนธรรม (ตลาดวัฒนธรรม) และนิทรรศการกิจกรรม “ลานวัฒนธรรมสร้างสุข นุ่งซิ่น นั่งสาด ตักบาตรวันศุกร์” ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด จัดขึ้นเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยมีนายชูศักดิ์ ชุนเกาะ รองผู้ว่า จ.นม. เป็นประธานพิธี, นายไชยนันท์ แสงทอง วัฒนธรรมจังหวัด, นางเอมอร ศรีกงพาน ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธี