10 มิถุนายน 2565
สำนักช่าง ได้ส่งเครื่องจักร และเจ้าหน้าที่ชุดปรับเกรดบดอัดถนนชุดที่ 4 ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ อบต.โนนรัง อ.ชุมพวง ราดน้ำเกรดบดอัดถนนลูกรังภายในหมู่บ้านใหม่ปฏิรูป ม.12 ระยะทาง 1700 เมตร และบ้านหนองโก ม.18 ระยะทาง 1300 เมตร
ขอบคุณภาพ : คุณประสงค์