13 มิถุนายน 2565
นายวุฒิชัย วงค์ปัญโญ ปลัด อบจ.นม./ประธานตรวจรับงาน ,นายธีระชัย เทพนอก ผอ.สำนักช่าง , นายนิธิโรจน์ บุญญาวัฒนานันท์ ผอ.ส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง , นายอภิชาต น้อยแสง , นายธนวิน พันธุลา /กรรมการ พร้อมด้วยช่างควบคุมงาน ลงพื้นที่ตรวจรับงาน ถนน อบจ.นม. 10206 มิตรภาพ – บ้านหนองโจด อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
โดยมี ท่านสถาพร โชติกลาง ส.อบจ.นม. อ.โนนสูง เขต1 และผู้นำท้องถิ่น , ตัวแทนผู้รับจ้างและประชาชน ร่วมในการนี้ ซึ่งผลการตรวจรับเป็นไปตามแบบและมาตรฐานที่กำหนด