14 มิถุนายน 2565)
นายธีระชัย เทพนอก ผอ.สำนักช่าง/ประธาน , นายวิสา นราเทียม ผอ.ส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน , นายวัฒนพงษ์ สิงห์วิเศษ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและบำรุง , นายเจนภพ ผาสุกมูล ,นางจิติรัตน์ ทองประวัติสิริ /กรรมการ พร้อมด้วยช่างควบคุมงาน ลงพื้นที่ตรวจรับงาน โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านตาเงิน ม.1 ต.ศรีละกอ เชื่อม บ้านสีสุก ม.1 ต.สีสุก อ.จักราช จ.นครราชสีมา
โดยมี ท่านวิสูตร เจริญสันธิ์ ส.อบจ.อำเภอจักราช
ท่านประเสริฐศักดิ์ ทินกระโทก นายก อบต.ตำบลศรีละกอ และผู้นำท้องถิ่น,ตัวแทนผู้รับจ้างและประชาชน ร่วมในการนี้ ซึ่งผลการตรวจรับเป็นไปตามแบบและมาตรฐานที่กำหนด