นที่ 14 มิถุนายน 2565
สำนักช่าง ได้ส่งเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่ชุดปรับเกรดชุดที่ 1 ปฏิบัติงานที่เทศบาลตำบลสีดา อ.สีดา จ.นครราชสีมา ปรับเกรดถนนดินลูกรังและถนนหินคลุก
เส้นที่ 1 หลังสภ. อ.สีดา ระยะทาง 1200 เมตร
เส้นที่ 2 หลังเทศบาลสีดา ระยะทาง 1300 เมตร
เส้นที่ 3 ด้านหลังสาธารณสุข ระยะทาง 2500 เมตร
ขอบคุณภาพ : คุณมนตรี