สร้างจิตสำนึก ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน
วันที่ 15 มิถุนายน 2565 นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์สนับสนุน ส่งเสริมความปลอดภัย และลดอุบัติเหตุทางท้องถนน “อาสาจราจร” และสถานศึกษาปลอดภัยสวมหมวกกันน็อก 100%” รุ่นที่ 4 ในการร่วมสร้างจิตสำนึก เพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนน โดยได้มอบหมวกกันน๊อค และเสื้อจราจรให้กับโรงเรียนในสังกัดฯ 10 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนประทาย, โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม, โรงเรียนบัวใหญ่, โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์, โรงเรียนวัดประชานิมิตร, โรงเรียนบัวลาย, โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม, โรงเรียนช่องแมววิทยาคม, โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม และโรงเรียนเมืองยางศึกษา
โดยมีพ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษานายก อบจ., นางฉัตรณภัทร สินบรรเลงเสนาะ นายกกิ่งกาชาด อ.ประทาย, นายราเมศ เรืองธนานุรักษ์ สบจ.อ.ประทาย, นายคมขำ ปองนาน นายกเทศมนตรีต.ประทาย, นางบุญสุดา แก้วกระจาย หัวหน้าสำนักปลัด อบจ., นางสาวกริษา คลองโป่งเกตุวรา หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง 10 แห่ง เข้าร่วมงานที่ โรงเรียนประทาย อ.ประทาย